مشخصات فردی

با توجه به تحصيلات خود علاقه منديد در کدام يک از قسمتهاي شرکت مشغول به کار شويد :

کادر دفتری و اداریدفتر فنی و اجرائیطراحی داخلی و معماریآبدارخانه و تنظیفات

بلهخیر

بلهخیر

بلهخیر

بلهخیر

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

آشنایی با زبان های خارجی

مهارت های کار با کامپیوتر

WindowsInternetPowerPointACCESSMicrosoft OfficeAutodesk Robot structural AnalysisAutocadAutocad StracturalBricscadSeismo StructV-raySketchupRevit3DMaxGraphisoft ArchicadGraphisoft ArchicadFlow Architect Studio3DSweet home 3DAshampoo Home Designer ProAshampoo 3D Cad ProfessionalAutocad Civil 3dRevit StructureAutoCad Map 3DEtabsSafeسازه 90سازه نگار

سایر اطلاعات

ریال