مشخصات فردی

  با توجه به تحصيلات خود علاقه منديد در کدام يک از قسمتهاي شرکت مشغول به کار شويد:

  کادر دفتری و اداریدفتر فنی و اجرائیطراحی داخلی و معماریآبدارخانه و تنظیفات

  بلهخیر

  بلهخیر

  بلهخیر

  بلهخیر

  سوابق تحصیلی

  سوابق شغلی

  آشنایی با زبان های خارجی

  مهارت های کار با کامپیوتر

  WindowsInternetPowerPointACCESSMicrosoft OfficeAutodesk Robot structural AnalysisAutocadAutocad StracturalBricscadSeismo StructV-raySketchupRevit3DMaxGraphisoft ArchicadGraphisoft ArchicadFlow Architect Studio3DSweet home 3DAshampoo Home Designer ProAshampoo 3D Cad ProfessionalAutocad Civil 3dRevit StructureAutoCad Map 3DEtabsSafeسازه 90سازه نگار

  سایر اطلاعات

  ریال