دفتر کار گروه بربرین (The Barbarian Group)

 

بهترین شرکت طراحی داخلی از نگاه آرکیتایزر، شرکت کلیو ویلکینسون (Clive Wilkinson) برای پروژه گروه بربرین (The Barbarian Group) واقع در شهر نیویورک است. این پروژه نامزد بهترین شرکت طراحی داخلی و در بین 5 برنده بهترین شرکت طراحی داخلی در سال ۲۰۱۵ می باشد.
آرکیتایزر هر ساله بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند. شرکت طراحی داخلی کلیو ویلکینسون ( Clive Wilkinson) به خاطر پروژه گروه بربرین (The Barbarian Group) نامزد بهترین شرکت طراحی داخلی و در بین 5 برنده بهترین شرکت طراحی داخلی می باشد.


بهترین شرکت طراحی داخلی

فرانما – شرکت طراحی داخلی در اصفهان – در این صفحه به معرفی پروژه گروه بربرین (The Barbarian Group) کاری از شرکت کلیو ویلکینسون (Clive Wilkinson) برنده بهترین شرکت طراحی داخلی در سال ۲۰۱۵ می پردازد.

 

بهترین شرکت طراحی داخلی

گروه بربریان به عنوان کارفرما تجربه های آنلاین برای مصرف کنندگان ایجاد می کند. آنها تحقیقات دامنه داری را در زمینه این که چگونه تکنولوژی می تواند انسان را در ارتباطات تقویت کند و توانمند سازد، انجام دادند. با یک بودجه بسیار محدود، فضای ۱۸۰۰ متر مربع موجود را برای ۱۲۵ تا ۱۷۵ کارمند بربریان، با بازسازی اتاق ها و سرویس ها برای فضاهایی با کنترل آکوستیک همزمان با آزاد کردن فضای مرکزی، انجام گرفت.

 

بهترین شرکت طراحی داخلی

لوازم اداری مرسم امروزه بسیار فراوان هستند. پرسنل نیاز دارند که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، به سطوح صاف برای قرارداد لپ تاپ و لوازم دیگر و جاهای قابل دسترس برای ملاقات و همکاری نیاز دارند . ما مشتاق بودیم که مفهوم نمایش این که وقتی شرح کار تغییر می کند تا چه اندازه دفتر کار می تواند متفاوت باشد را ساده کنیم.

 

بهترین شرکت طراحی داخلی

با توجه به این نیازهای ساده، ما میزی بی انتها که همه را به هم مرتبط کند را تصور کردیم، با کار کردن روی یک سطح مستمر تمام گروه روی یک ماموریت مشخص مانند سیم الکتریکی کارمی کنند، این نیز وسیله ای برای دورهم جمع کردن یک مجموعه می شود.

 

بهترین شرکت طراحی داخلی

ساختار پلی وود مانند دیوارهای کوتاه نگهدارنده میز از کف چوب بلوطی موجود بالا می رود به دلیل این که مسیرهای حرکت فضا را به دو قسمت تقسیم می کنند ما میز را بالا بردیم تا بر فراز مسیر پرواز کند و تداوم سطح را حفظ کند. فضاهای غار مانند ایجاد شده زیر این قوس ها با یک ساختار پلی وود صندوق شکل مشخص می شود. آن ها می توانند فضای ملاقات برای هشت نفر را تامین کنند و فضای کار متمرکز و قفسه های کتابخانه و مخازن دیگری را فراهم کنند. سطح بالایی ایپوکسی شفاف با یک سفید مرواریدی اثیری، طبیعت شناور را تداعی می کند.

 

بهترین شرکت طراحی داخلی

یک مدل فیزیکی از روی نقاشی های دستی ساخته شده و سپس طرح ها کاملا توسط کامپیوتر شکل داده شدند. آنالیز یک مدل دقیق مهندسی که توسط معماران ساخته بود به وسیله ربات های خارج از سایت به بخش هایی برش لیزری داده شد. این میز در شکل نهایی خود شامل ۸۷۰ پنل پلی وود مجزا، ۴۱۰ متر مربع سطح میز و ۳۳۵ متر از لبه محیط سطح می باشد که برای هر شخص فضایی حدود ۱.۵ متر در نظر گرفته شده است.

Print Friendly, PDF & Email