دفتر کار ایر بی ان بی پرتلند (Airbnb Portland)

 

شرکت آرون تایلر هاروی و راش ل یو (Aaron Taylor Harvey Rachel Yu) برنده بهترین شرکت طراحی داخلی از نگاه آرکیتایزر (Architizer) در سال 2015 برای پروژه دفتر کار ایر بی ان بی پرتلند (Airbnb Portland) می باشد.


بهترین شرکت طراحی داخلی

هر ساله آرکیتایزر (Architizer) بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند. شرکت طراحی داخلی (Aaron Taylor Harvey Rachel Yu) نامزد بهترین شرکت طراحی داخلی و در بین ۵ برنده ی بهترین شرکت طراحی داخلی در سال 2015 می باشد.

 

designcompany1

فرانما – شرکت طراحی داخلی در اصفهان – در این صفحه به اختصار به معرفی پروژه (Airbnb office) شرکت آرون تایلرهاروی و راشل یو (Aaron Taylor Harvey Rachel Yu) برنده بهترین شرکت طراحی داخلی در سال 2015 می پردازد.

 

شرکت طراحی داخلی در اصفهان

دفتر کار (Airbnb Portland) با خلق فضایی که کارکنانش در آن به همه جا تعلق داشته باشند انقلابی ایجاده کرده است . این طرح ایده ی این که هر میز تحریر جایگاه شخصی یک کارمند است را رد می کند و ایده فضای کارآمد نقطه فرودی که در حقیقت مانند چاقوی سوئیسی، انبار و فضای کاری و هویت تیمی به صورت چند منظوره در خود می گنجاند. از این نقطه نظر دفتر کار دورنمایی است از امکانات مشترک که شامل سالن استراحت، میزهای اشتراکی، ایستگاه مونیتور و حتی یک خانه درختی می باشد.

 

شرکت طراحی داخلی

هفتاد درصد از دکوراسیون در محل و به صورت سفارشی برای CX ساخته شده اند. در نگاه اول این دفتر به صورت یک مرکز پاسخگویی به نظر می آید اما هیچ تلفن و یا کابینی در آن دیده نمی شود. این یک اقتصاد اشتراکی است که برای اولین بار به طور کامل در یک محیط کار بیان می شود.

 

بهترین شرکت طراحی داخلی

یک تیم طراح ساختار شکن این طرح را ظرف کمتر از 8 ماه به مرحله اجرا درآوردند; هم در رابطه با معمار و طراح و هم با کارکنان (Airbnb) تیم داخلی (Airbnb Portland) با طرحی ادراکی و جاه طلبانه به منظور ایجاد تحول در کار به بورا (Boora) آمدند.

 

بهترین شرکت طراحی داخلی

تخصص بورا ( Boora) در طراحی محل کار و دانش فنی آنها منجر شد تا تبدیل به شرکای بزرگی برای Airbnb برای اجرای این پروژه خلاقانه در زمان محدود بدون قربانی کردن کیفیت و جزئیات شوند. بورا (Boora) سخاوتمندانه از ما دعوت کرد تا در کنار ایشان کار کنیم و طرح را به صورت مشترک پیش ببریم. در این راستا رابطه منحصر بفردی ایجاد شد و نمونه خوبی از این که چگونه یک تیم طراحی داخلی و یک معماری رکورد می توانند با یکدیگر کار کنند، لمس شد. به جای استخدام یک شرکت طراحی داخلی برای ساختمان اتاق های کنفرانس مرسوم برای Airbnb، کارکنان محل Airbnb را به یک کارگاه طراحی دوماهه دعوت کردیم. سیزده تیم ۵ نفره داخل هریک از اتاق های کنفرانس را طراحی، موارد لازم را خریداری و نصب کردند. فضاهای ایجاد شده مانند سیاره های قابل تردد در دفتر کار هستند و سطح عمیقی از سازگاری کارمندان با فضای جدید را ایجاد کرده اند.

Print Friendly, PDF & Email