شرکت طراحی نما

شرکت ساختمانی در اصفهان-برج پارک تاور در آنتورپ بلژیک برنده بهترین شرکت طراحی نما از نگاه آرکیتایزر در سال 2015 است .

مجله معماری آرکیتایزر ( Architizer ) هرساله بهترین شرکت معماری را در بخش های مختلف را انتخاب می کند.

شرکت معماری استودیو فریس ( Studio Farris Architect) برای پروژه پارک تاور ( Park Tower) نامزد

بهترین شرکت طراحی نما و شرکت ساختمانی در اصفهان در بین 5 برنده بهترین شرکت معماری می باشد.