پروژه زیر برنده بهترین شرکت طراحی نما از نگاه آرکیتایزر در سال 2015 است . هر ساله آرکیتایزر بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند . شرکت طراحی نما D.A.U برای پروژه فروشگاه سامسونگ بیکر نامزد بهترین شرکت طراحی نما در بین 5 برنده بهترین شرکت طراحی نما می باشد .


فرانما – شرکت طراحی نما در اصفهان – در این صفحه به معرفی پروژه فروشگاه سامسونگ بیکر بهترین شرکت طراحی نما،برنده بهترین شرکت طراحی نما در سال 2015 می پردازد :

در طی سالها سئول پیشرفت های اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده و در دنیا پایتخت شناخته شده ای شده است . در این شهر موارد بارزی از سیاست های رادیکال و تداخل آن با قدرت های اقتصادی مشاهده می شود که این فرآیند ها و پیشرفت ها در غیاب یک پیشینه تاریخی ایجاد شده است .

پدیده هایی مانند اینها محیط و تصویر شهر را خراب می کنند و یکبار دیگر اشتباه لایه بندی خاطرات واقعی موجودیت شهر را تکرار می کنند.

بهترین شرکت طراحی نما

بهترین شرکت طراحی نما

این پروژه بزرگترین فروشگاه برند مد بیکر ( Beaker) متعلق به سامسونگ است . این برند برای ایده بازیافت بهینه برای معرفی این برند ایجاد شده بود. اما تنها می توانست طرح ارتفاع را دنبال کند زیرا ساختن ساختمان قبلا شروع شده بود.

طرح را با تمرکز بر این حقیقت که ساختمان ها در ناحیه توسعه مجدد می توانند بخش مهم در معماری می باشند شروع گردید. اولین مرحله ارزیابی کردن و تحقیق در مورد ناحیه های بازسازی شده در اطراف سئول بود. ساختمان های خارج از سئول را به منظور کاهش انتشار گاز کربن در زمان تحویل مواد به حساب نیامد . اغلب ساختمان ها در آن ناحیه مشخص و عکس برداری شدند.

بهترین شرکت طراحی نما

نتایج به ترتیب تاریخ ، ناحیه و نوع مصالح دسته بندی شدند، بررسی بیشتر روی معیار ها انجام شد و کلاژهای اطلاعات تشکیل شد . این کلاژها یک پایگاه اطلاعات با ارزش های جدید تحقیقی شد .

عملیات ساخت و ساختمان سازی یک فاکتور خیلی مهم بود چون که عناصر اصلی درگیر شامل مواد بازیافت شده بود ، یک روش ساختمان سازی جدید به منظور تقویت پایداری مواد و معماری مداخله به کار گرفته شد که به عنوان روشی اصیل و کارآمد به اثبات رسیده است . علاوه بر این موادی مانند گیت های استیل، لوله های گاز، ریل های دستی و پله ها برای جزئیات ساختمان استفاده شد .

بهترین شرکت طراحی نما

با درنظر گرفتن بیان موقعیت : سازه پایدار همانند مواد ساختمانی جدید به عنوان یک نقطه شروع و ارزیابی دوباره تعریف نوسازی است . این پروژه فرصتی بود برای بازگرداندن خاطره سئول و نمایش تولد دوباره فرهنگ بومی شهر سئول.

بهترین شرکت طراحی نما