محل اجرا: اصفهان، خیابان ملاصدرا

مدت اجرا: 4 ماه


توضیحات مربوطه: