فناوری (ICF – (insulated concrete forms

 

مزایای استفاده از فناوری ICF

  • كاهش مصرف انرژی
  • سرعت بالای اجرا
  • كاهش هزینه ساخت
  • صلبیت بالاي سازه در مقابل زلزله
  • صرفه جویی در مصرف مصالح ساختمانی
  • عدم نیاز به عمل آوری بتن دیوارها (به دلیل نوع قالب مورد استفاده)
  • مناسب برای تمامی شرایط آب و هوایی

 

فناوری Structure – ICF

 

فناوری ICF – جلوگیری از اتلاف انرژی

 

فناوری ICF – عایق حرارتی

 

Self Concrete Curing

 

 

Self Concrete Curing

 

صلبیت بالای سازه در مقابل زلزله

 

سیستم سازه ای در فناوری ICF، دیوار باربر برشی می باشد.
 

طراحی سازه ای کاملن منطبق بر آئین نامه بتن ایران (آبا) و استاندارد ۲۸۰۰ زلزله بوده و از محاسبات متداول برای طراحی دیوارهای بتن مسلح برشی باربر تبعیت می کند.
 

تغییر مکان جانبی سازه به دلیل دیوارهای برشی متعدد به شدت کاهش می یابد.
 

عدم وجود محدودیت در ارتفاع.
 

انواع سیستم های متداول اجرای سقف قابل انطباق با سیستم ICF می باشد.
 

Print Friendly, PDF & Email