شرکت طراحی داخلی
دفتر کار ایر بی ان بی پرتلند (Airbnb Portland)   شرکت آرون تایلر هاروی و راش ل یو (Aaron Taylor Harvey Rachel Yu) برنده بهترین شرکت طراحی داخلی از نگاه آرکیتایزر (Architizer) در سال 2015 برای پروژه دفتر کار ایر بی ان بی پرتلند (Airbnb Portland) می باشد. هر ساله آرکیتایزر (Architizer) بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند. شرکت طراحی داخلی (Aaron Taylor Harvey Rachel Yu) نامزد بهترین شرکت طراحی
دفتر کار گروه بربرین (The Barbarian Group)   بهترین شرکت طراحی داخلی از نگاه آرکیتایزر، شرکت کلیو ویلکینسون (Clive Wilkinson) برای پروژه گروه بربرین (The Barbarian Group) واقع در شهر نیویورک است. این پروژه نامزد بهترین شرکت طراحی داخلی و در بین 5 برنده بهترین شرکت طراحی داخلی در سال ۲۰۱۵ می باشد. آرکیتایزر هر ساله بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند. شرکت طراحی داخلی کلیو ویلکینسون ( Clive Wilkinson) به
ساختمان مسکونی استک در نیویورک   ساختمان استک (The Stack) در شهر نیویورک برنده بهترین شرکت معماری از نگاه آرکیتایزر در سال ۲۰۱۵ است. هرساله آرکیتایزر بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند.شرکت معماری جی – لاک برای پروژه استک، نامزد انتخاب برایبهترین شرکت معماری و در بین ۵ برنده بهترین شرکت معماری در بخش تحول شهری است. فرانما – شرکت ساختمانی در اصفهان – به شرح مختصری از  این پروژه برنده ی بهترین
برج پارک تاور در آنتورپ بلژیک   برج پارک تاور در آنتورپ بلژیک برنده بهترین شرکت طراحی نما از نگاه آرکیتایزر در سال 2015 است. مجله معماری آرکیتایزر (Architizer) هرساله بهترین شرکت معماری را در بخش های مختلف را انتخاب می کند. شرکت معماری استودیو فریس (Studio Farris Architect) برای پروژه پارک تاور (Park Tower) نامزد بهترین شرکت طراحی نما و در بین 5 برنده بهترین شرکت معماری می باشد. فرانما – شرکت طراحی نما در اصفهان –
پروژه های-فای (Hy-Fi) در کوینز نیویورک   بهترین شرکت ساختمانی از نگاه آرکیتایزر شرکت لیوینگ (The Living) برای پروژه ی های-فای (Hy-Fi) در سال ۲۰۱۵ است. مجله معماری آرکیتایزر هر ساله بهترین شرکت ساختمانی معماری به مسابقه می گذارد. شرکت ساختمانی لیوینگ برای پروژه های فای نامزد بهترین شرکت ساختمانی در بین ۵ برنده بهترین شرکت ساختمانی می باشد. فرانما – شرکت ساختمانی در اصفهان – به اختصار به معرفی پروژه های – فای ( Hy-fi)