خانه ی روی تپه شنی در باهاما   پروژه زیر برنده بهترین شرکت طراحی داخلی از نگاه آرکیتایزر در سال ۲۰۱۵ است . هرساله آرکیتایزر بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند. شرکت طراحی داخلی اوپنهایم (Oppenheım Archıtechture) به خاطر پروژه خانه روی تپه ی شنی نامزد بهترین شرکت طراحی داخلی و دربین ۵ برنده بهترین شرکت طراحی داخلی می باشد. فرانما – شرکت طراحی داخلی در اصفهان – در این صفحه
پروژه زیر برنده بهترین شرکت طراحی نما از نگاه آرکیتایزر در سال 2015 است . هر ساله آرکیتایزر بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند . شرکت طراحی نما D.A.U برای پروژه فروشگاه سامسونگ بیکر نامزد بهترین شرکت طراحی نما در بین 5 برنده بهترین شرکت طراحی نما می باشد . فرانما – شرکت طراحی نما در اصفهان – در این صفحه به معرفی پروژه فروشگاه سامسونگ بیکر بهترین شرکت طراحی
پروژه زیر برنده بهترین شرکت طراحی داخلی از نگاه آرکیتایزر ( Archıtızer) درسال 2015 می باشد. هرساله آرکیتایزر بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند. شرکت طراحی داخلی ” میلی متر ” ( Millimeter Interior Design ) هنگ کنگ برای پروژه خانه ای در سای کونگ ( House ın Saı Kung) نامزد بهترین شرکت طراحی داخلی در بین 5 برنده بهترین شرکت طراحی داخلی بوده است . فرانما – شرکت طراحی
شرکت معماری در اصفهان تمدن اسلام ؛ شناسه زيبايي سيماي نصف جهان بخش اول-شرکت معماری در اصفهان همان گونه كه مي دانيم با ورود اسلام به ايران و تغيير قوانين زندگي شهرنشيني ،روابط اجتماعي و اقتصادي جوامع شهري متحول گشت. همچنين از سه اصل مهم تغييرات كالبدي مي توان از استقرار مسجد كه مهمترين ويژگي شهرهاي اسلامي است، ارگ و بازار كه به ترتيب رشد نظامي و اقتصادي را به دنبال داشته نام برد كه
معماری زبره کاری- Brutalist architecture   زبره کاری یا معماری بروتالیست سبکی از معماری است که در آن ساختمان ها کلآ با بتن زبره و بدون روکش و دیگر عناصر کاربردی و به عبارتی عریان و عاری از زینت اجرا می شوند. اصطلاح زبره کاری (بروتالیسم) در ۱۹۵۴ در فرانسه و انگلستان برای توصیف این شیوه بکار رفت.