پروژه های-فای (Hy-Fi) در کوینز نیویورک
 

بهترین شرکت ساختمانی از نگاه آرکیتایزر شرکت لیوینگ (The Living) برای پروژه ی های-فای (Hy-Fi) در سال ۲۰۱۵ است. مجله معماری آرکیتایزر هر ساله بهترین شرکت ساختمانی معماری به مسابقه می گذارد. شرکت ساختمانی لیوینگ برای پروژه های فای نامزد بهترین شرکت ساختمانی در بین ۵ برنده بهترین شرکت ساختمانی می باشد.
فرانما – شرکت ساختمانی در اصفهان – به اختصار به معرفی پروژه های – فای ( Hy-fi) برنده بهترین شرکت ساختمانی می پردازد.
های فای توسط موزه هنرهای مدرن و MOMA-PS1 سفارش داده شد و یک برج گردان از آجرهای ارگانیک است. تجربه ای فریبنده و نمونه ای جدید از معماری پایدار را ارائه می دهد. این ساختار امتدادی از چرخه طبیعی کربن است با مواد جدید ساختمان سازی که از مواد زنده بدست می آید و از طریق کود شدن در انتهای چرخه زندگی موجود به زمین برمی گردد. برخلاف معماری سطحی نگر معمول این معماری طراحی شده که ناپدید شود، همان طوری که طراحی شده که ظاهر شود.
 

اگر قرن بیستم قرن فیزیک بود پس قرن ۲۱ قرن بیولوژی است. بیوتکنولوژی که به شدت در حال پیشرفت است و امکانات جدیدی برای پزشکی ، سوخت محیط زیست ساختمان ارائه می دهد. های – فای از تکنیک های بیولوژی ترکیب شده با کامپیوتر و مهندسی پیشرفته استفاده می کند تا یک نوع متریال ساختمان سازی جدید را ایجاد کند، یک نوع روش جدید زیست – طراحی و یک ساختمان که تقریبا صد درصد رشد می کند و صددرصد قابل بازیافت است.

 

یک نوع جدید از آجر از طریق ترکیب مبتکرانه ساقه دور ریز ذرت و قارچ های زنده با رشد ریشه مانند طراحی کرده اند. این مخلوط ارگانیک درون آجرهای سخت در طی ۵ روز بدون اضافه کردن هیچ گونه انرژی رشد می کند. این آجرها سبک و ارزان قیمت و بسیار پایدار هستند. وقتی ساختمان تخریب بشود این آجرها کود می شوند و خاک حاصله در باغ ها مصرف خواهد شد.

 

ساختمان ساختاری آشنا و در عین حال کاملاً جدید در میان برج های شیشه ای و ساختمان های آجری نیویورک را ارائه می دهد. دستاورد این پروژه، ایجاد دیدگاه جدید برای رویکرد جامعه به موضوعات معماری و فیزیکی، همچنین تعریفی جدید از متریال های محلی بوده است. همه ی آن مواد خام پروژه، تولید کردن، ساختمان سازی، تخریبب ساختمان و کود کردن و دوباره متولد شدن مانند پوشش گیاهی در ۲۰۰ کیلومتر اتفاق افتاده است. در کل این ساختار سایه، نور، مناظر و تجربه ای بر پایه آینده را ارائه می دهد که تازه کننده، محرک ذهن، پراز حیرت و فلسفه خوش بینی است.

Print Friendly, PDF & Email