همایش ها و سمینارهای در دست برگزاری

عنوان سمینار تاریخ برگزاری لینک اینترنتی
سمینار آموزشی فناوری گرمایش از کف در ساختمان سازی خرداد ۱۳۹۴
سمینار آموزشی نوآوری های تکنولوژی هوشمندسازی ساختمان خرداد ۱۳۹۴
همایش آموزشی عکاسی نوین در معماری داخلی تیر ۱۳۹۴
همایش بزرگ خلاقیت در معماری مرداد ۱۳۹۴
همایش بزرگ صنف دفاتر مشاورین املاک تهران ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر


همایش ها و سمینارهای برگزار شده پیشین

عنوان سمینار تاریخ برگزاری لینک اینترنتی
نخستین همایش صنف دفاتر مشاورین املاک اصفهان ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ اطلاعات بیشتر