• مجمع ابادانا الاداری التجاری
  
  العنوان:  مجمع ابادانا الاداری التجاری
  موقع:  اصفهان – مدینه بهارستان
  مدة التنفيذ:  22 شهرا

 • جامع الامام الحسن (ع)
  
  العنوان:  جامع الامام الحسن (ع)
  موقع:  مدینه بهارستان – شارع رسالت
  مدة التنفيذ:  32 شهرا

 • مجمع افتاب الاداری و التجاری – 60 وحده
  
  العنوان:  مجمع افتاب الاداری و التجاری – 60 وحده
  موقع:  اصفهان – سباهان شهر – شارع رسالت
  مدة التنفيذ:  21 شهرا

 • مجمع فراز واحد و اثنین السکنی
  
  العنوان:  مجمع فراز واحد و اثنین السکنی
  موقع:  اصفهان – سباهان شهر – بدایه شارع شاهد
  مدة التنفيذ:  36 شهرا