• منزل مسکونی ویلائی هشت بهشت
  
  عنوان:  منزل مسکونی ویلائی هشت بهشت
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
  مدت اجرا:  30 ماه

 • منزل مسکونی خیابان گلزار
  
  عنوان:  منزل مسکونی خیابان گلزار
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان گلزار شمالی
  مدت اجرا:  4 ماه

 • مجتمع مسکونی ناهید
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی ناهید
  محل اجرا:  اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
  مدت اجرا:  31 ماه